تاریخ : 1398,یکشنبه 20 مرداد14:49
کد خبر : 68601 - سرویس خبری : مقاله و یادداشت

راهکار رونق تولید، اشتغال و اقتصاد مقاومتی(بخش سوم)

راهکار رونق تولید، اشتغال و اقتصاد مقاومتی(بخش سوم)

سال ها پیش در ترکیه همین اتفاق افتاد؛ ولی ترکیه در آن زمان تشخیص داد که ابتدا افزایش و رونق تولید داخلی و همزمان، ارتقا کیفیت و سپس رونق صادرات و به دنبال آن، افزایش اشتغال داخلی و نهایتاً...

جانباز دکتر رضیعی

جانباز دکتر مرتضی رضیعی - سال ها پیش در ترکیه همین اتفاق افتاد؛ ولی ترکیه در آن زمان تشخیص داد که ابتدا افزایش و رونق تولید داخلی و همزمان، ارتقا کیفیت و سپس رونق صادرات و به دنبال آن، افزایش اشتغال داخلی و نهایتا" سرازیر شدن ارزهای ناشی از صادرات به بانک مرکزی و افزایش ذخائر ارزی این کشور و ثروتمند شدن ترکیه و همزمان با انجام این کارها، چند صفر هم از لیر ترکیه به منظور تقویت پول ملی حذف گردد. همزمان و به طور تدریجی(همگام با رونق اقتصادی) سطح درآمدهای(حقوق) کارمندان و کارگران خود را بالا برد.

فلذا اکنون که شواهد نشان می دهد کارخانه ها در ایران به سمت رونق و افزایش صادرات حرکت می کنند - البته
اگر افزایش تولیدات و رونق اقتصادی و نهایتاً افزایش صادرات و اشتغال ادامه دار باشد…… دولت می تواند ۴ صفر را حذف کند.

ولی اگر روندی که شروع شده ادامه دار نباشد و به یکباره ۴ صفر از پول ملی حذف شود، یقنیا به علت جو روانی آن در جامعه و… به دنبال آن، یک تورم مهار گسیخته بعدی بصورت مرموز و تدریجی(افزایش قیمت ها) شکل خواهد گرفت و سیکل معیوب…

لذا مجلس، خصوصا قسمت کمیسیون اقتصادی آن باید روی این لایحه خیلی با دقت و خصوصا با توجه به تجربیات سایر کشورها در سال های قبل، مثل ترکیه، برزیل و… حذف چند صفر از پول ملی را بررسی و فرصت ها و تهدیدات را پیش بینی
و نهایتاً بر اساس یک مطالعه دقیق به این لایحه رای دهد.
نهایتا اینکه حذف چند صفر از پول ملی به شرط آنکه بستر لازم و مقدمات قبلی آن فراهم شده باشد و ادامه دار و تثبیت شده باشد، به نظر اغلب کارشناسان اقتصادی اقدامی مثبت خواهد بود.


کد خبرنگار : 23