تاریخ : 1398,شنبه 12 مرداد16:20
کد خبر : 68630 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

لجنامه جالب وزارت نیرو!مجتبی قیطاسی - مجتبی قیطاسی کارمند ۲۹ سال خدمت شرکت‌ توزیع نیروی برق لرستان رزمنده ۸سال دفاع مقدس با مدرک فوق لیسانس علیرغم تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به طور مثال مده ۸۷ بند (ر) یک مقطع تحصیلی و ۳۵ سال خدمت متاسفانه وزیر نیرو جناب آقای اردکانیان بخشنامه ای را در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ صادر کرده و قانون فوق را از حیث اجراء ساقط کرد در بند ۶_۸ ولی در همان بخشنامه، تبصره هایی برای لابیگری و سفارشات گذاشته که کدام کارکنان دارای تون لابیگری بیشتری داشته باشند شرایط استمرار بدون قطع مزایای رفاهی تا ۳۵ سال بمانند.

ولی ایثارگران در صورت ادامه کار از ۳۰ سال به‌ بالا مزایای رفاهی قطع خواهد شد. جالب این است اینها با ۲۹‌سال مزایای رفاهی ما را قطع کردند یعنی گربه را دم حجله کشتن. مملکتی که سیلقه شخصی (دستورالعمل بخشنامه و صورتجلسه، مصوب هیئت مدیره) قانون یه مملکتی را نادیده می گیرد رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان زحمت نکشند، لطفا چون کسی پیاز هم برایشان خورد نمی کند وای به حال ما بدبخت بیچاره ها...

ضمنا‌ شماره بخشنامه (لجنامه) وزیر محترم نیرو درتاریخ۱۳۹۸/۲/۱۸ و شماره۹۸/۱۴۳۸۰/۵۰/۱۰۰ میباشد. به خاطر خدا و انسانیت ونظام و... هرچه‌ اعتقاد دارید، نگذارید صداها به فریاد وفریادها به ناله نفرین و ناله نفرین به طغیان تبدیل شود.


کد خبرنگار : 20