تاریخ : 1398,سه شنبه 22 مرداد16:02
کد خبر : 68871 - سرویس خبری : فیلم

میهمان خانه دوست/مستند

میهمان خانه دوست/مستند

این برنامه به زیارت جمعی از جانبازان از خانه خدا در حج تمتع و حال و هوای این روزهای آن می پردازد.

شبکه مستند