تاریخ : 1398,چهارشنبه 23 مرداد17:34
کد خبر : 68901 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما


بارها مشروطم کردند و به سختی فارغ التحصیل!

ناشناس - در حال حاضر جانباز و فرزند جانباز در آخرین سالهای استفاده از تسهیلات آموزشی هستند و پس از گذشت این سالها هیچگونه استفاده کننده از تسهیلات آموزشی وجود نخواهد داشت بنابراین مسئولان ذیربط بدانند مطابق مثل معروف که زمستان میرود و رو سیاهی به ذغال خواهند ماند مهر ننگ بر پیشانی حک نکنند.

سالها دانشجویان ایثارگر در مقابل مسئولان اداری و اساتید دانشگاه که فاقد تفکر انقلابی بودند با مشکلات بسیاری مواجه بودند تا آنجا که با کم کردن نمرات و کارشکنی در انتخاب واحد و امور اداری توانستند دانشچویان ایثارگر را تضعیف کرده و ضعف را به استفاده از سهمیه مرتبط کنند که دانشجویان ایثارگر ضعیف هستند و به زور سهمیه وارد دانشگاه شدند. بارها شنیده شد دانشجوی ایثارگر موضوع ایثارگری را پنهان کرده گرچه اکثریت دانشجویان ایثارگر دارای استعداد تحصیلی بسیار بالاتر از افراد عادی هستند. کم کردن نمره دانشجو و کارشکنی در امور اداری آموزشی باعث حذف دانشجویان ایثارگر از چرخه تحصیلات عالی شده است.

 بنده ترم اول دانشگاه بودم که پروژه کلاسی را به استاد نشان دادم که استاد از دیدن پروژه بهت زده شد تا اینکه پیشنهاد تاسیس مهندسین مشاور داد. آنروزها تازه عقد کرده بودیم و نیاز مالی داشتم بنابراین قبول کردم. ماه اول حقوقی عالی گرفتم اما ماه های بعد با اضافه شدن سایر اساتید ضمن افزایش ساعات کار از 8 صبح تا 9 شب حقوق هم به بهانه اینکه کارآموز هستم خیلی کم شد تا آنجا که مجبور شدم تعدادی از پرونده ها را شب به منزل ببرم و تا اذان صبح کار کنم خلاصه استاد نمرات را عمدی خیلی کم میداد تا فارغ التحصیل نشوم و در دفتر کار کنم.

بارها اعتراض کردم که بنابر ادعای اساتید چطور در دفتر بهترین طراح و بهتر از تمام مهندسان شهر هستم اما در امتحان کمترین نمره را کسب میکنم؟ این شرایط چهار سال طول کشید بارها مشروطم کردند و در کمیسیون دوباره فرصت ادامه تحصیل دادند تا بالاخره مجبور شدند فارغ التحصیلی را بدهند.

ظلم بسیاری به دانشجویان ایثارگر وجود دارد که اغلب قابل اثبات نیست اما مانع از ادامه تحصیل بوده و همواره تهمت ضعف یادگیری به ایثارگران وارد می شود. رسیدگی به امور دانشجویان توسط سازمان امور دانشجویان با بهترین کیفیت انجام میشود اما دانشجویان از هرگونه امکان مراجعه به دادگاه های ذیصلاح محروم می باشند زیرا تمام امور دانشجویان توسط مسئولان دانشگاه اقدام می شوند.


کد خبرنگار : 20