تاریخ : 1398,شنبه 16 شهريور12:59
کد خبر : 69360 - سرویس خبری : شعر

گنبد طلای حسین (ع)


گنبد طلای حسین (ع)

به فدایش تمام هستی من/ هستی عالمی فدای حسین (ع)

شهید گمنام

شهید گمنام - می پرد دل به کربلای حسین (ع(

سوی آن گنبد طلای حسین (ع(

دیده ها آب خورده بارانیست

بهر آن تشنه لب ... برای حسین (ع(

باز ماه محرم آمده است

تا بموید به ماجرای حسین (ع(

مست کرده ست مرغ این دل را

شوق پرواز در هوای حسین (ع(

می رسد دم به دم به گوش فلک

صوت غم از بریده نای حسین (ع(

بشکند دست ناکسی که برید

به ستم ،گردن از قفای حسین (ع(

سینه ام فرش زیرپای حسین

دل من هم بود سرای حسین (ع(

به فدایش تمام هستی من

هستی عالمی فدای حسین (ع(

مهدی (عج) از راه دور می آید

می نهد پا به جای پای حسین (ع(

می کُشد قاتلان جدش را

کی شود مرگ، خونبهای حسین (ع(

پاسخ طعنه و اسارت چیست؟!

پاسخ اشک بچه های حسین (ع(

حال عباس (ع) را که می داند؟!

یار یکتا و با وفای حسین (ع(

بیدل و جان به کف رویم ای کاش

به حریم پراز صفای حسین (ع(

عاقبت جام عاشقی نوشد

آن که دل داده بر ولای حسین (ع(

پایان


کد خبرنگار : 20