تاریخ : 1398,چهارشنبه 20 شهريور19:34
کد خبر : 69455 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

بگذارید فرزندانمان کنارمان باشند!هر سال هزاران نفر در ادارات دولتی و شرکت های اقماری دولتی استخدام می شوند که از این تعداد حدود 5 درصد سهمیه ایثارگران است. 5 درصد سهمیه ایثارگران در مناطق بد آب و هوا و نقاطی تعیین شده که حتی افراد بومی به علت مشکلات بسیار زیاد زندگی حاضر به اشتغال در آن مکان ها نیستند اما انتظار دارند فرزند جانباز یا فرزند شهید که لازم است در خدمت خانواده باشند مجبورند صدها کیلومتر دورتر مشغول به کار شوند.

 فرزندم با این ناجوانمردی در خصوص تقسیم پست های سهمیه ایثارگران مواجه شد و در حال حاضر در تهران و شرکت خصوصی مشغول به کار است لذا از مسئولان محترم تقاضا داریم در نحوه تقسیم پست های مربوط به سهمیه ایثارگران رعایت جوانمردی و انصاف را داشته باشند تا فرزندان ایثارگران بتوانند ضمن خدمت در کنار خانواده قدری از هزینه های کمرشکن و بسیار سنگین زندگی را که از فقدان تدبیر تحمیل شده را تامین کنند.


کد خبرنگار : 20