تاریخ : 1398,دوشنبه 25 شهريور15:41
کد خبر : 69551 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

خزانه ای که کلیدش دست دولت است...ناشناس - هنگامی که مسئولان به امور ایثارگران و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بی اعتنا هستند به سیاست های مسئولان برگشت دارد. هر دولتی سیاست های خودش را اعمال می کند و توجهی به قوانین و تکالیف قانونی که براساس قانون اساسی تنظیم شدند را ندارند لذا مجلس شورای اسلامی می بایست در خصوص اقدامات خلاف قوانین و ترک قوانین اقدام نماید اما یک موضوع مهم دیگری وجود دارد که کلید خزانه در دست رییس جمهور است لذا در کشور ایران هر شخصی که کلید خزانه را در اختیار دارد، حرف اول و آخر را می زند.

اشکال اساسی در کشور موضوع کلید داری خزانه و بیت المال است که لازم است در قانون اساسی کلید خزانه بدست شخصی مطمئن و با کفایت همچون رهبر معظم انقلاب باشد که خارج از سه قوه قدرت لازم را برای نظارت بر نحوه درآمدها و هزینه ها اعمال نماید تا این معضل بزرگ جمهوری اسلامی برطرف گردد.

دولت به عنوان مجری و اجرا کننده مصوبات مجلس میبایست در خدمت مصالح مردم و کشور باشد لیکن پس از چهل سال اینگونه نبوده و مناسبات تعیین کننده قدرت بوده است یعنی هر شخصی که کلید خزانه را در دست دارد قدرت هم دارد.

  در تمام کشورهای دنیا بانک مرکزی خزانه دار کشور و مستقل از هر سه قوه است و دولت ها با مصوبات مجلس اعتبارات را دریافت و هزینه می کنند لیکن در کشور ما بانک مرکزی بسیار ضعیف و کاملا" تابع دستورات دولت است یعنی مناسبات بین بانک مرکزی و دولت برعکس تعریف شدند و موجب اختلاس ها و سوء استفاده های کلان و مفاسد بزرگ و تورم چند رقمی بودند که لازم است در اسرع وقت اصلاح شوند تا دولت خدمت گذار تمامی مردم و کشور باشد نه حاکم مطلق و تعیین کننده سیاست ها و راهبردهای اصولی که فقط برای افراد خاص باشد و سایر قوا و دستگاه ها را تحت نفوذ و قدرت خود درآورد.

در صدر اسلام خزانه و بیت المال در اختیار حضرت امیر (ع) بود که می دانیم با دقت بسیار زیاد بیت المال و هزینه ها و درآمدها را کنترل کرد تا در آن دوران حتی یک دینار بیهوده مصرف نشد و هیچ گونه فساد اقتصادی وجود نداشت لذا پیشنهاد کلیه احاد مردم ایران با توجه به اعتماد و اطمینانی که به رهبر معظم انقلاب دارند این ست که کلید دار خزانه رهبر معظم انقلاب باشد تا اقتصاد و پیشرفت کشور اسلامی از هرگونه سیاست بازی و جناح گرایی و فسادهای مالی و معضلات بسیاری که جنگ بر سر قدرت و ثروت ایجاد کرده مصون بماند.


کد خبرنگار : 20