تاریخ : 1398,پنجشنبه 28 شهريور13:30
کد خبر : 69565 - سرویس خبری : کارشناس حقوقی

بازماندگان جانباز متوفی از کلیه قوانین مصوب برخودارندفرزند جانباز متوفی هستم که بعد از فوت  ۲۵ درصدبه ایشان تعلق گرفت و  در زمان حیات از هیچ گونه سهمیه و امتیازی استفاده نکرده ایم.
 در حال حاضر نیز از امتیازات قانونی که می توانیم استفاده کنیم هیچ اطلاعی نداریم از شما تقاضا دارم که ما را راهنمایی بفرمایید که چگونه میتوانیم با حقوق قانونی که امکان بهره مندی از آنها را داریم آشنا شویم؟

- بازماندگان جانباز متوفی همانند همسر و فرزندان جانباز در قید حیات از کلیه قوانین و مقررات مصوب برخودارند و در صورتی که درباره هر تسهیلات و امتیازی سوال دارید به صورت موردی سوال کنید تا پاسخ داده شود .

 

جانباز ۴۰٪ هستم که دارای دوسال نیم جبهه دارم.از سال۹۴به بعد حالت اشتغال اینجانب قطع گردیده است. از ان به بعد ۲۴روز تامین اجتماعی به من پرداخت گردید .ایا بنده می توانم از ماده ۳۸استفاده کنم.

-  با عنایت به اینکه در سال 92 تبصره 2 ماده 39 اصلاح شده و حقوق حالت اشتغالی ها در صورت دریافت حقوق بابت استخدام و اشتغال قطع نمی شود ، اقدام بنیاد در ان باره خلاف قانون و قابل پیگیری و شکایت از طریق کمیسیون ماده 16 و در صورت اعمال مدیریت بر این کمیسیون در جهت صدور رای خلاف قانون از طریق دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است .بنیاد باید حقوق شما را برقرار و نسبت به اجرای ماده 38 اقدام کند.

 

جانباز 10درصد هستم و دبیر آموزش و پرورش و فرزندم ازدواج کرده  آیا هدیه ازدواج (دو  میلیون و پانصد هزار تومان ) به بنده تعلق میگیرد تسریع درپاسخ مزید امتنان است.

-  پرداخت هدیه ازدواج دو برابر سایرین ارتباطی به درصد ندارد و شامل همه جانبازان و فرزندان آنان بدون در نظرگرفتن درصد می شود .