تاریخ : 1398,سه شنبه 23 مهر19:25
کد خبر : 70128 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

باز هم گلگی از ۱ کارمند بانک دی!فرزند شهید هستم. ما ایثارگران و جانبازان و فرزندان شهدا به خداوند سبحان قسم، از هیچ کس طلبی نداریم. خواسته ای هم نداریم. در مذهب شیعه و فرزند انقلاب بودن و در آخر ایرانی بودن، نشانه ی بزرگی و جوانمردی است. بماند. کارمند بانک دی با من هم کارمندتان بسیار بد رفتار کرد.

 کارمند بانک دی شعبه پایین تر از فلکه دوم تهرانپارس. مرد مومن کارمندی، حقوق بگیری، وظیفه به شما حکم می کند با بهترین اخلاق با ایثارگران برخورد کنید وقتی به رئیس شعبه هم مراجعه کردم اصلا" نگاه به من نکرد.

انگار نه انگار که این شهدا و جانبازان بودند که الان پس از اتمام کار با آرامش سرشان را روی بالش می گذارند.

کشورهای اروپائی نیز 7 سال در جنگ جهانی دوم درگیر جنگ بودند. نه به مذهب کسی کار دارند نه به سمتش، اگر در جنگ کسی مجروح یا فوت شده بود الان که الانه با خود و یا خانواده اش با بهترین برخورد و امکانات طبق قانون امکانات می دهند و با وجدان خودشان با اخلاق بسیار خوب با ایشان برخورد می کنند. من بنیاد شهید را مقصر میدانم.

چرا که یک نظرخواهی ساده در خصوص بانک دی از ایثارگران انجام نمی دهند.


کد خبرنگار : 20