تاریخ : 1398,سه شنبه 30 مهر16:14
کد خبر : 70234 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

ویژه خواری سهم ایثارگران نیست!محسن -  هر انسانی که فاقد تقوا و ایمان به قیامت باشد می تواند به راحتی مرتکب هر گناهی بشود و گناهان را توجیه کند.

 این روزها ایثارگران را به ویژه خواری و دریافت امتیازات گوناگون متهم می کنند که ایثارگران تافته جدا بافته نیستند و حق ندارند از امتیازات و تسهیلاتی جدا از سایر مردم استفاده کنند. اینها فقط شعارهای مردم فریب بوده که نیت اصلی آنها تضعیف نیروهای ارزشی انقلاب است، زیرا کسانی که ایثارگران را متهم به ویژه خواری کرده اند، خودشان بطور کامل از مردم و شرایط بسیار سخت و دشوار زندگی دور هستند و گرفتار انواع ویژه خواری، حقوق های نجومی و عده ای نیز گرفتار اختلاس ها، رشوه و انواع فساد اخلاقی می باشند.

 در تمام کشورهای جهان امتیازات و تسهیلاتی برای رزمندگان و نیروهای نظامی شان که در دفاع از میهن مجروح یا کشته شده اند وجود دارد که بسیار گسترده و بیشتر از امتیازات و تسهیلات ایثارگران ایرانی می باشند، اما نه تنها هیچ یک از مردم آن کشورها به اینگونه امتیازات و تسهیلاتی که برای رزمندگان و مدافعان میهن شان تعلق گرفته است اعتراضی نمی کنند، و شعارهای هنجار شکن هم  شنیده نمی شود بلکه امتیازات و تسهیلات اختصاص یافته به مدافعان را حق طبیعی و قانونی آنها می دانند.


 مشکل اصلی ایثارگران تصویب قانون و تخصیص بودجه نیست، بلکه فقدان اراده در اجرا و اولویت خدمت رسانی به ایثارگران است که در دولت های اصلاحات و دولت فعلی به دلیل تفکر جناحی خاص با تثبیت دین اسلام در حاکمیت نظام مخالفت هستند و همانطور که از اعمال و گفتارشان درک می گردد آنها خواستار حکومت لیبرالی نظیر حکومت آمریکا و کشورهای اروپایی مجزا از ادغام دین با سیاست در حاکمیت هستند، فلذا مرتکب اشتباهی بزرگ شده اند. زیرا حاکمیت اسلامی تنها حکومتی می باشد که هرگونه حکومت را به حاکمیت ملی براساس اراده و خواست اکثریت مردم تبدیل کرده است، در حالیکه در کشورهای لیبرالیستی هرگونه حاکمیت وابسته به اراده و خواست ثروتمندان و قدرتمندان است که توسط رسانه ها و تبلیغات گسترده و پُر هزینه، حاکمیت را در اختیار گرفته اند و نقش مردم در اینگونه حاکمیت بسیار ضعیف و غیر موثر می باشد.


 خلاصه از حاکمیت لیبرالیستی اینگونه درک می شود که حاکمیت اراده الهی و اسلام و مستضعفین تبدیل به حاکمیت اشراف و ثروتمندان و قدرتمندان بشود که در کشور ایران با عنایت به تاریخ به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

بنابراین هر دولتی که با ابزار رسانه و تبلیغات و هزینه های کلان در راستا و اهداف فریبکاری و ریاکاری با مردم مسلمان، تشکیل شود محکوم به نابودی خواهد شد.

ان شاالله


کد خبرنگار : 20