تاریخ : 1398,شنبه 18 آبان20:00
کد خبر : 70555 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

تو این پولو میدی به بچه ت؟!



ناشناس - بنده رزمنده ۳۸ ماهی هستم که زحمات زیادی کشیدم اما کو جواب این زحمات.

بابا به خدا ما هم زحمت کشیدیم، تو جنگ بودیم، مدرک داریم، پرونده داریم.

۷۰۰ تومن به ما میدین. اگه جناب مسئول بدن، تو میدی دست بچه ت تا ازش خجالتی نکشی.
کو بیمه تکمیلیمون... ۸ ماه ثبت نام کردم.

نمی دانم اصلا" کجا برم این دفترچه ها رو تحویل بگیرم.
خدا داشته باشید خدا خدا خدا


کد خبرنگار : 20