تاریخ : 1398,سه شنبه 21 آبان15:29
کد خبر : 70595 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

اتحادیه اصنافمان کارا نیست!جانباز ناشناس- ابتدا سوال کنیم چرا رفتار کاسب مسلمان و مردم داری ایشان در جامعه اسلامی - شیعی اینطور باعث تعجب و خبر سازی شده است؟

 امروزه اصناف مختلف در اتحادیه اصناف عضو می شوند با پرداخت مبلغی به عنوان حق عضویت مورد حمایت اتحادیه اصنناف درآیند اما پرداخت حق عضویت و در مقابل حمایت اتحادیه از آنان سبب شده چنانچه صنفی به مردم ظلم کند و مردم به اتحادیه اصناف شکایت کنند آنکه از وجود اتحادیه اصناف سود و منعفت نصیبش می گردد همان صنف ظالم خواهد بود لذا فریاد دادخواهی و مظلومیت مردم به جایی نخواهد نرسید.

 به این ترتیب تقلید از سبک اجتماعی غربی که اتحادیه اصناف را راهکاری برای نظام بخشی به اقتصاد بازار و کنترل اجتماع میداند اما در کشور خودمان اینچنین تشکیلات اتحادیه صنفی بطور معکوس عمل کرده و یکطرفه به نفع اصناف به قاضی رفته و مردم را در مقابل متضرر کرده است.

دلیل موفقیت غرب در تشکیل اتحادیه های اصناف وجود تورم ثابت حدود یک درصد و صدور مجوز صنفی برای اشخاصی که تخصص و مهارت کامل در حرفه را دارند اقدام می گردد در حالیکه تورم در کشور بسیار آشفته و غیر قابل کنترل است که موجب سودهای کلان و بی حساب و کتاب برای اصناف شده لذا هر شخصی با مختصری سرمایه می تواند بدون هرگونه مهارت و تخصص وارد اتحادیه اصناف شود و مجوز فعالیت در صنف را دریافت دارد سپس هر بلایی سر مردم بیاورند.

 متاسفانه اتحادیه اصناف در کشور به هیچ وجه موفقیت آمیز نبوده بلکه باعث نابودی فرهنگ کسب و کار اسلامی و عرفان متعالی در کسب حلال و مردم داری شده که اینگونه نسخه برداری کورکورانه از جوامع و شرایط اجتماعی غربی و پیاده کردن آنها در جامعه اسلامی فاصله بسیار زیادی بین کسب حلال و مردم داری در شرایط فعلی انقلاب اسلامی ایجاد کرده است به طوری که عمل صالح بر بستر فرهنگ اسلامی جوانمرد قصاب اینگونه اسطوره سازی شده در حالیکه جامعه اسلامی و کسب حلال که کاسب را در انصاف و جوانمردی حبیب خدا معرفی کرده است مدت ها قبل از دوران قاجاریه در سطح جامعه پاکسازی شده و نسخه غربی در حال اجرا است فلذا لازم است پس از چهل سال انقلاب اسلامی در بازار و کسب حلال و مردم داری وارد شود تا نسخه های غربی و مخرب از اقتصاد کشور پاکسازی شود.


کد خبرنگار : 20