تاریخ : 1398,دوشنبه 27 آبان15:22
کد خبر : 70685 - سرویس خبری : مجلس شورای اسلامی

اختصاص سهمیه ویژه بنزین برای جانبازان و معلولان ضروری است

سهمیه ویژه بنزین جانبازان(۱)

اختصاص سهمیه ویژه بنزین برای جانبازان و معلولان ضروری است

در خصوص اختصاص سهیمه بنزین به جانبازان با توجه به وضعیت جسمی و محدودیت حرکتی آنها باید دولت سهمیه بنزین ویژه ای در نظر بگیرد و اجازه داده نشود همانند موضوع بیمه تکمیلی دچار مشکلات عدیده ای شوند.

فاش نیوز - جمعی از نمایندگان ایثارگر مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع سهمیه بندی بنزین از سوی دولت، خواستار در نظر گرفتن سهمیه برای جانبازان و معلولان شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، محمدجواد ابطحی، نماینده ایثارگر مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در موضوع گرانی بنزین، دولت در قبال قشر ایثارگر جامعه به تعهدات خود عمل کند متذکر شد:

یکی از دغدغه های ما این است که با توجه به بحث بیمه تکمیلی و مسائل درمانی جانبازان که دولت متاسفانه نتوانسته است تا کنون آن را به طور کامل انجام دهد، متناسب با گرانی های احتمالی در آینده تدابیری اندیشیده شود تا بیشتر از این بر جامعه ایثارگری فشاری وارد نشود.

نماینده ایثارگر مردم در مجلس دهم ادامه داد: بسیاری از ایثارگران در روزهای اخیر در رابطه با مصوبه افزایش سهمیه بنزین به ما مراجعه کرده و یا با ارسال پیامک و تماس تلفنی خواستار اختصاص سهمیه ویژه برای خودرو خود شده اند.

عضو فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتخاذ تدابیر موثر به منظور اختصاص سهیمه برای جانبازان و معلولان متذکر شد: پیشنهاد ما به عنوان نمایندگان ایثارگران این است که دولت مقداری از درآمدهای حاصله را برای لحاظ شدن سهمیه جانبازان به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص دهد؛ چرا که به نظر می رسد شرایط از نظر سهمیه سخت تر خواهد شد.

همچنین احمد لاشکی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: من تا پیش از صحبت های "آقا" با موضوع افزایش قیمت بنزین مخالف بودم ولی بالاخره ما مطیع ولایت هستیم و بر این اعتقاد هستیم که تشخیص ایشان حتما تشخیص درستی است.

عضو فراکسیو ایثارگران مجلس دهم در ادامه یادآور شد:

اما اینکه سهمیه بندی به صورت فعلی جوابگوی اقشار مختلف جامعه خواهد بود، باید آن را به آینده موکول کرد.

در خصوص اختصاص سهیمه بنزین به جانبازان نیز با توجه به وضعیت جسمی و محدودیت حرکتی آنها باید دولت سهمیه بنزین ویژه ای در نظر بگیرد و اجازه داده نشود همانند موضوع بیمه تکمیلی دچار مشکلات عدیده ای شوند.

احمد لاشکی نماینده چالوس در پایان تاکید کرد: ما به عنوان نماینده ملت در مقابل ایثارگران که جسم و جان خود را در راه حفظ وطن داده اند، مسئولیت داریم و مجلس در کنار دولت باید تدابیری برای سهمیه جانبازان بیندیشد.

 


کد خبرنگار : 23