تاریخ : 1398,دوشنبه 18 آذر19:42
کد خبر : 71229 - سرویس خبری : فرهنگ و هنر

اجرای طرح «بوی پیراهن یوسف» در مدارسمجموعه فرهنگی «یاد یاران» با اجرای طرح فرهنگی «بوی پیراهن یوسف»، پیراهن‌های متبرک به نام شهدا را همراه با پرچم آستان قدس رضوی به مدارس نیشابور برده و یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت.

اجرای طرح مردمی «بوی پیراهن یوسف» در مدارس

اجرای طرح مردمی «بوی پیراهن یوسف» در مدارس

اجرای طرح مردمی «بوی پیراهن یوسف» در مدارس

اجرای طرح مردمی «بوی پیراهن یوسف» در مدارس

 


منبع : دفاع پرس