تاریخ : 1398,یکشنبه 22 دي13:32
کد خبر : 71789 - سرویس خبری : مقاله و یادداشت

حاج قاسم، فارق دوست و دشمن


حاج قاسم، فارق دوست و دشمن

اینجا دیگر بحث دیدگاه فکری نیست، بحث سر شرافت و انسانیت است. این رخداد آنچنان مهم است که سکوت و نظاره گری خاموش افراد هم معنا دارد...

رضا شاعری

فاش نیوز - من هم مثل بسیاری از شما، با اختلاف نگاه سیاسی و فرهنگی و عقیدتی مشکلی ندارم و در این سال ها رفیقان و همکاران زیادی داشته ام که اختلاف نظرهایی جدی با هم داشته ایم و داریم.

اما از روزهایی که به توفیق رسانه نگاری برای شهدای جبهه مقاومت اسلامی دست یافتم، برخی از افراد! (دوست نمی گویم که دیگر دوستی ای نداریم) به ساحت مطهر شهدایمان توهین کردند. روابطم را با آن ها تنظیم کردم...

 و اما امروز، واکنش و مواضع افراد مختلف در فقره شهادت حاج قاسم عزیزمان، ملاک و معیاری مهم و تعیین کننده برای من در تنظیم روابط آینده ام با آنهاست. اینجا دیگر بحث دیدگاه فکری نیست، بحث سر شرافت و انسانیت است. این رخداد آنچنان مهم است که سکوت و نظاره گری خاموش افراد هم معنا دارد! چه رسد به کنش های شماتتگرانه و شادی هایی در جلوت و خلوت که حسابش سواست. ان شاءالله به برکت خون این شهید عزیز اطرافمان را از لوث وجود وطن فروشان و آن ها که بویی از شرافتمندی نبرده اند، خالی می کنیم.

پی نوشت: اگر تنها یک دلیل برای دوام دشمنی با آمریکای جنایتکار وجود داشته باشد، همین ترور دولتی بزدلانه و خبیثانه است. فراموش نکنیم که حاج قاسم را به کینه مبارزات پیوسته اش با آمریکا و اذنابش ترور کردند.

رضا شاعری


کد خبرنگار : 23