تاریخ : 1398,چهارشنبه 14 اسفند14:42
کد خبر : 72291 - سرویس خبری : باغ بهشت

جانباز شهید «بشیر عاشور زاده»جانبازشهید «بشیر عاشور زاده»

جانباز شهید بشیر عاشورزاده، فرزند حجی بابا، در نوزدهم خرداد 1330 متولد شد.

او از جانبازان شهرستان سبزوار بود که در مرداد ماه سال 1364 در منطقه‌ ی مهاباد از ناحیه‌ی کمر قطع نخاع شد.


او پس از سال‌ ها تحمل درد و رنج ناشی از عوارض مجروحیت، بر اثر از کار افتادن کلیه‌هایش، در اول بهمن ماه 1377 به هم‌ رزمان شهیدش پیوست.

پیکر این جانباز شهید، پس از تشییع، در گلزار مرکزی شهر سبزوار به خاک سپرده شد.