تاریخ : 1399,شنبه 16 فروردين17:30
کد خبر : 73663 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

حقوق کم مثل درصد کم پدرم!ستارزاده - جناب حاج آقای شهیدی!

  بنده پسر جانباز پنج درصد یوسف ستارزاده می باشم. ایشان پس از مجروح شدن در جنگ تا مدت ها سراغ درصدش نرفت زیرا خود کارفرما بود و لزومی نمی دید که از بنیاد بخواهد حقوق بگیرد ولی در سال ۸۵ بنا به دلایلی از کارفرمایی خویش انصراف داد و خانه نشین شد.

تا همین چند سال پیش که به خاطر درد پا و اصرار خانواده تصمیم به رفتن گرفت و منجر به گرفتن 5% شد ولی از طرف بنیاد به پدرم گفتن چون مستمری بگیر هستی حقوقی از طرف بنیاد دارید ولی تعلق نمی گیره.

تقریبا" سه سال است که از ناحیه سر دچار زخم هایی می شود و گوش سمت راستش هم ناشنوا شده به دکتر مراجه کرده علتش را شیمیایی گفتند و دکتر بنیاد هم تایید کردن.

لذا از شما ریاست محترم تقاضا دارم که دستوری اتخاذ نمایید تا پدرم بتواند از حقوق جانبازی هم استفاده کنه. با حقوق مستمری یک میلیون و چهارصد به نظر شما می شود زندگی کرد؟

خراسان شمالی شهرستان شیروان


کد خبرنگار : 20