تاریخ : 1399,پنجشنبه 14 فروردين14:52
کد خبر : 73688 - سرویس خبری : مقاله و یادداشت

ویروسی غیر از کرونا!


ویروسی غیر از کرونا!

محمدرضا سابقی
محمدرضا سابقی - مدت هاست که زندگی کرونایی باعث شده حتی در اندک ارتباطات فیزیکی هم به خود مشکوک باشیم.
 
مشکوک به ویروسی که می تواند در بدن ما باشد و بدون اطلاع و خواست ما، به دیگران منتقل شود.
 
و چه بسا روح و بدن عزیزان ما توان مقابله با آن را نداشته باشد و جانشان را بگیرد!
 
اما . . .
 
فکرش را که بکنیم می بینیم که حتی در زندگی غیر کرونایی هم از این ویروس های ناخواسته فراوان داشته ایم.
 
گروهی از ما ویروسی داریم که بیش از همه جا در زبان ما لانه گزیده است و گاه و بیگاه ناخواسته قلب عزیزانمان را می شکست یا می شکند.
 
سرزنشی که  قصد داشت فرزند را تربیت کند، اما او را آنچنان می رنجاند و فراری می دهد که دیگر جرأت سخن گفتن با والدین را هم نداشته باشد.
 
تهدیدهایی که قرار بود او را از کارهای ناپسند بازدارد، اما تنها دروغگویی را به او آموزش داد.
 
تذکراتی که قرار بود لکه کمرنگی را از صفحه کاغذ رفتار پدر و مادر پاک کند، اما آنقدر تکرار می شد که کاغذ روحشان را هم پاره می کرد!
 
اعتراضاتی که از خستگی و دلخوری محیط کار به درون منزل سرایت می کرد و همه اهل خانه را آزار می داد.
و ...
 
هزاران ویروس دیگری که روزانه در قالب کلمات، جملات و صداهای بلند و کوتاه، و حتی نوشته ها به طور ناخواسته به عزیزان ما منتقل می شود، در این میان، آنها که قلبشان تحمل بیشتری دارد غمگین می شوند و پس از گذراندن دوران نقاهت فراموش می کنند. اما آنها که ظرفیت کمتری دارند چه بسا تا سال ها با اثرات این ویروس دست به گریبان می شوند.
 
پس بد نیست که در این روزهای کرونایی تمرین کنیم تا در کنار ضدعفونی و شستن دست ها و لوازم منزل ... «زبانمان» و اعمالمان را نیز از هرگونه ویروسی که ممکن است به دیگران سرایت کند، پاکسازی و ضد عفونی کنیم.
 
۹۹/۱/۱۳

کد خبرنگار : 20