تاریخ : 1399,جمعه 15 فروردين19:22
کد خبر : 73711 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

مگر مراکز فرهنگی معاف از مالیات نیستند؟!ما یک موسسه فرهنگی هنری هستیم. همگی هم فرزند شهید و جانباز می باشیم.

طبق قانون از مالیات معاف هستیم. در این خصوص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران طی مکاتبه با اداره مالیات غرب تهران واقع در ستارخان خواستار اعمال قانون و معافیت مراکز فرهنگی از پرداخت مالیات شده است.

ولی با کمال تعجب این اداره برای سال 1397 مبغ ده میلیون تومان مالیت صاد رکرده است.

این در حالی ست که این موسسه به همین اندازه درآمد نداشته است. در ضمن معاف از مالیات هم هست. به اداره مالیات اعتراض کردیم ولی ترتیب اثر ندادند.

چرا اداره مالیات غرب تهران قانون را اجرا نمی کند؟


کد خبرنگار : 20