تاریخ : 1399,شنبه 16 فروردين20:30
کد خبر : 73735 - سرویس خبری : مقاله و یادداشت

فرصت مغتنمی که دولت روحانی از دست داد!


فرصت مغتنمی که دولت روحانی از دست داد!

اگر دولت درست عمل می کرد، ۲۵ فروردین یا نهایتا" آخر فروردین، ایران با افتخار، پیروزی کامل بر کرونا را جشن می گرفت، تعداد مرگ و میر بسیار کمتر می شد و آرامش روحی و روانی بر جامعه مستولی می شد، فشار مضاعف بر کادر درمان وارد نمی شد و عزت ایران در دنیا به عنوان...

دکتر رضیعی

فاش نیوز -  اگر دولت درست عمل می کرد، 25 فروردین یا نهایتا" آخر فروردین، ایران با افتخار پیروزی کامل بر کرونا را جشن می گرفت، تعداد مرگ و میر بسیار کمتر می شد و آرامش روحی و روانی بر جامعه مستولی می شد...

این همان منحنی ای است که سازمان بهداشت جهانی قبل از عید در مورد روند کرونا منتشر کرد.  این نمودار به شرط قرنطینه از 25 اسفند تا 25 فروردین 99 کاملا دقیق و درست بود ولی چون تیم دکتر روحانی و مشاورین ایشان زمان طلایی 25 اسفند تا 8 فروردین را از دست داد (قرنطینه را اجرا نکرد و به مردم اجازه سفرهای نیمه اول فروردین را داد) فلذا پیامدهای این تصمیم غلط معادل می شود با اینکه خدای نکرده موج دوم کرونا بیاید یا در حالت خوشبینانه، همین روند کرونا ادامه پیدا کند و پیک دوم نیاید ولی کرونا 2 ماه کامل به طول انجامد.

 خلاصه اگر دولت درست عمل می کرد، 25 فروردین یا نهایتا" آخر فروردین، ایران با افتخار، پیروزی کامل بر کرونا را جشن می گرفت، تعداد مرگ و میر بسیار کمتر می شد و آرامش روحی و روانی بر جامعه مستولی می شد، فشار مضاعف بر کادر درمان وارد نمی شد و عزت ایران در دنیا به عنوان یک کشور با مدیریت هوشمند، و اعتماد مردم به دولت بالا می رفت و استارت سال تولید جهشی زده می شد.

ولی… دولت باز هم اشتباه کرد و از 20 به نظرم نمره 10 گرفت؛ در حالی که تمام قدرت و نیروهای لازم برای موفقیت کامل و اخذ نمره 20 را داشت البته بعضی یا خیلی از مسئولین قبلا" گفته اند این نمودار را سازمان بهداشت جهانی نداده و یک نمودار جعلی است ولی جدا از این که چه شخص یا چه مرجعی این نمودار را داده باشد، زمان که گذشت! طبق گزارش روزانه سخنگوی مبارزه با کرونا که همه روزه منتشر و از اخبار ساعت 14 پخش می شود، معلوم شد که این نمودار کاملا" صحیح و دقیق بوده است.

 نمونه آن اینکه اوج و پیک مبتلایان ثبت شده و مهمتر اینکه مرگ و میرها دقیقا طبق همین نمودار بوده است. لذا بدترین اشتباه دولت جناب آقای دکتر روحانی به نظرم همین موضوع است که واقعا خودش و تیمش تصمیم گیر کامل بودند و جالب اینکه دکتر ظفرقندی (رییس سازمان نظام پزشکی) قبل از عید، طی یک نامه کتبی سرگشاده هشدار مهم (جلوگیری کامل از سفرهای نوروزی) را داده بود. ولی رئیس جمهور محترم آن زمان گفت: قرنطینه در دنیای امروز معنی ندارد! حرفی که ترامپ و جانسون هم زدند ولی بعد از یک هفته  از حرف خود برگشتند و غیرمستقیم به اشتباه خود اعتراف کردند ولی آقای روحانی هیچگاه حتی غیر مستقیم - اعتراف به تصمیم اشتباه خود نکرد و اخیرا" تمام تصمیم ها را به گردن تیم مبارزه با کرونا انداخت!

جانباز دکتر مرتضی رضیعی


کد خبرنگار : 20