تاریخ : 1399,شنبه 16 فروردين16:19
کد خبر : 73746 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

پاداش شهدای فرهنگی چه شد؟!بهرامی - واقعا" خجالت دارد برای بنیاد شهید که هرکس بازنشسته می شود و وابسته به هر ارگان دولتی هست معمولا" حداکثر بعد یک سال پاداش او را می دهند. آخر وجدان داشته باشید. شهید ما سال ۶۶ به شهادت رسیده و فرهنگی بوده. اگر بودش که تا الان پاداشش رو گرفته بود.

مسئولین! چطوره شما بازنشست می شید پاداش چندصد میلیونی خودتان را بلافاصله می گیرید ولی ما خانواده شهدا چه کسی باید بدادمون برسه و حق ما را از شما بگیره؟

 تمام همکاران شوهر من پاداششان رو از ادارشون گرفتن، جز من! چه کسی باید به داد خانواده شهدا برسه؟ واقعا" این حقشونه بااین همه گرفتاری؟! درست نیست. به داد برسید؛ جوابگو باشید.

 متولی محترم هرکه هستید جواب بدهید. به هرکس مراجعه می کنیم، می گوید بودجه نیست. باشه میگن صبر کنید. تا کی باید صبر کرد؟ همکاران شوهر من پاداششان رو گرفتن، خرجش هم کردند. به ما هنوز بعد چهار سال مراجعه کردن، میگن بودجه نیست. مگر ما در کشور دیگری زندگی می کنیم؟ مگر حق قانونیمان نیست؟ چرا حقمان را نمی دهید؟


کد خبرنگار : 20