تاریخ : 1399,دوشنبه 18 فروردين12:47
کد خبر : 73817 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

راه حاج قاسماحمد رضا بهمنیار - در نگاه حاج قاسم، شکوهی بود که مرگ را کوچک می شمرد. ولی چندی قبل تقدیر الهی بر آن قرار گرفت تا سردار بزرگ جهان اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی سردار بزرگ و قهرمان مقاومت و نابود کننده داعش به همراه هم رزمش ابو مهدی المهندس معاون حشدالشعبی عراق و دیگر هم رزمانشان به شهادت برسند و از میان ما بروند و این اندوهی بزرگ بر دل هایمان برجای گذاشت.

اندوهی برای ما و شادی برای آنها، چرا که مرگ حق است و بازگشت به سوی پروردگار. آنها به هر چه می خواستند و لیاقتش را داشتند رسیدند، روحشان شاد، یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.

اینکه بر رفتن سردار عزیزمان حاج قاسم بگرییم موجه است اما این تمام دِینِ آنها بر گردن ما نیست، بلکه تداوم و ماندن در راه آنها که راه مجاهدان راستین خدا و انتقام از کافران که وعده خداست اصل است، ( إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمینَ مُنْتَقِمُونَ ). درود و رحمات خداوند به شهیدان بزرگوار جهان اسلام سردار رشید جهان اسلام حاج قاسم و یاران مخلص شان باد. 

اینک زمانی است که خداوند لطف و رحمت خاصه خود را شامل ما کرده تا نشانه هائی از عظمت خود را بر ما نمایان سازد، تا نظام جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یادگاری در تاریخ بشر از حکومت مقتدر الهی برای همیشه در زمین باقی بگذارد.


کد خبرنگار : 20