تاریخ : 1399,سه شنبه 19 فروردين14:11
کد خبر : 73843 - سرویس خبری : مقاله و یادداشت

عصر تکانه های الکترونیک


عصر تکانه های الکترونیک

دستگاه هایی که برای منزوی ساختن آدم و گسستن رابطۀ او با انسان های پیرامونش مورد استفاده قرار می گیرد، بشر قرن بیست و یک را بیشتر و عمیق تر در لاک خود فرو برده و به یمن گوشی هایی که درگوش خود می گذارد! وارد دنیایی می شود که در آن آدم ها همچون شبح از برابر یکدیگر می گذرند ...

سید مهدی حسینی

فاش نیوز -  با سلام و احترام و سپاس از سایت وزین فاش نیوز برای پراکندن فرهنگ ایثار و شهادت در جهان مدرن و عصر تکانه های الکترونیک؛ چندی است که موبایل، هدفون، واکمن و سایر دستگاه هایی که برای منزوی ساختن آدم و گسستن رابطۀ او با انسان های پیرامونش مورد استفاده قرار می گیرد، بشر قرن بیست و یک را بیشتر و عمیق تر در لاک خود فرو برده و به یمن گوشی هایی که درگوش خود می گذارد! وارد دنیایی می شود که در آن آدم ها همچون شبح از برابر یکدیگر می گذرند ...

اکنون نیز جامعۀ بشری در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران نو ظهور ویروس کرونا است که با ویژگی نا معمول بودن حجم و شدت، همانند تکانه های الکترونیک، شیوع زلزله وار آن، در پارادوکسی عجیب حکم به نشستن انسان درخانه و کاشانه می کند. اگر هانری کربن امروز زنده بود و این وقایع را می دید احتمالا با تأکید، به دنیا اعلام می کرد که در حوزۀ مطالعاتی سیاست های تطبیقی، آن الگوی حکومت داری ای که دیوید آپتر آن را جمعی- مقدس می نامد، با و یژگی تجهیزیِ بسیج محورری، همواره از حیث کاهش هیجان اجتماعی و اضطراب، عملکرد موفق تری خواهد است ...

جانباز دکتر سیدمهدی حسینی 


کد خبرنگار : 19