تاریخ : 1399,پنجشنبه 04 ارديبهشت14:07
کد خبر : 74243 - سرویس خبری : استان ها

کمک برای انتقال همسرم از کرمانشاهمیرزایی- بنده فرزند شهید و معلم در ناحیه 4 کرج هستم.

دور از محل خدمت شوهرم در کرمانشاه که ایشان نیز معلم رسمی هستند و فرزند 3 ساله ای دارم که مجبور می شوم نزد شوهرم تنهایش بگذارم و برای تدریس به کرج بیایم و کرمانشاه هم شوهرم را آزاد نمی کند که به کرج بیاید.

لذا از شما خواهشمندم در صورت امکان راهنمایی و یا کمکی بفرمایید تا این مشکل برای من مرتفع گردد و محل خدمتم به محل خدمت شوهرم انتقال یافته و نزد فرزندم برگردم.

با تشکر


کد خبرنگار : 20