تاریخ : 1399,جمعه 19 ارديبهشت19:58
کد خبر : 74639 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

شهرداری بخشنامه های ایثارگری را اعمال نمی کندعلی محمد، جانباز 25% -  با سلام بنده حقیر جانباز 25 درصد اعصاب و روان و ازکارافتاده کلی حالت اشتغال درشهرداری هستم.

متاسفانه همه موارد و قانون ها و تبصره های مصوب شده در خصوص ایثارگران در شهرداری ما نادیده گرفته می شود واعمال نمی شود.

به کی و کجا بروم برا پیگیری.

امور اداری شهرداری هیچ بخشنامه ایثارگری را اعمال نمی کند.