تاریخ : 1399,یکشنبه 21 ارديبهشت14:38
کد خبر : 74707 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

چرا بسته حمایتی به من نمی دهند!باقر سفرکن لیقوان - چرا این همه مشکل پشت مشکل؟ چون حق را به حق دار نمی دهید؟ چون دروغ حاج روحانی فقط نشسته تهران از ما بی بضاعت ها چگونه زندگی و ما زندگی نه زنده ماندنی. دروغ پشت دروغ.

۳ ماه یک نامه جواب ندادی کرونا آمده و رفته ولی ما ۲ معلول شدید. من بدبخت با این وضع اینهمه بدهی دارم. روستای لیقوان استانداری تبریز نامه را سال کرده بهزیستی رئیس خانم  ۴ ساعت منتظر گذاشت و بعد گفت چیزی ننوشته.

رفتم باز نامه به استانداری ناراحت شد گفت هم عیدی ندادند یارانه دولتی و معیشتی و بسته حمایتی دریافت نکردی، یعنی نمی دهند چرا حق پرستاری من فقط مستمری این ۳ماه چرا همه ۳ بار تهران بسته حمایتی دریافت کردند.

بابا یک نفر حاج آقا قبادی دانا همیشه بلا می اید تا زمانی که حق به حق دار برسد همه ای که مثل ما خودت وضع خوب به فکر ما نیستی نه شما بلکه رئیس مجلس شورای اسلامی حاج آقا روحانی به فکر ما باش. ما هم خدایی داریم. انقدر بلا می آید بعد می دانید.

بابا ما خاک بخوریم؟ عادلانه نیست وضع مددجویان تهران خوب ولی ما خانه را سپاه ۳ بار با سازمان آمده گفته مدارک حاضر ولی حاج اقای روحانی قسم به شب شام غریبانه مولای مان اقا علی (ع) مشکل زیادی داریم.

چرا به ما ۱۵سال بسته حمایتی نمی دهید؟