تاریخ : 1399,سه شنبه 30 ارديبهشت13:52
کد خبر : 74921 - سرویس خبری : اخبار

معا.ن تعاون بنیاد خبر داد:

افزایش حقوق ایثارگران از فروردین اعمال می شود


افزایش حقوق ایثارگران از فروردین اعمال می شود

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص محاسبه و اجرای افزایش های قانونی حقوقی جانبازان در سال ۱۳۹۹ توضیحاتی...

فاش نیوز - معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص محاسبه و اجرای افزایش های قانونی حقوقی جانبازان در سال ۱۳۹۹ توضیحاتی ارائه داد.

برپایه گزارش ها، پاکدل، معاون تعاون بنیاد با بیان اینکه افزایش حقوق جانبازان بر اساس این ماده قانونی از فروردین ماه محاسبه و پرداخت خواهد شد گفت: این افزایش ها با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستادکل نیروهای مسلح و تلاش تشکل های ایثارگری و بنیاد شهید صورت گرفته است که اهم مواردی که مورد پیگیری قرار گرفته است به شرح زیر است:

* اجرای فصل دهم برای جانبازان تبصره یک و اعمال ضریب افزایش سال ۹۹

* اجرای فصل دهم و اعمال ضریب افزایش سال ۹۹  برای جانبازان ماده ۳۸ و خانواده شهدا مشمول حالت اشتغال مطابق ضوابط نیروهای مسلح و منطبق با احکام صادره توسط ستاد کل نیروهای مسلح.

* حقوق بازنشستگان فعلا با ۱۵ درصد افزایش.

* کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت به مبلغ ۱۷۹۷۴۵۰۰ریال.

* حق پرستاری معادل ضریب k متعلقه، هر k معادل حداقل حقوق کارگران مطالق قانون کار به مبلغ ۱۸۳۵۴۲۷۰ریال می باشد.
 
براساس اعلام معاون تعاون بنیاد شهید، افزایش ها از فروردین ماه اعمال می شود و مبلغ افزایش ماه اول طبق روال سنوات قبل به سپرده ایثارگران نزد صندوق شاهد اضافه خواهد شد.