تاریخ : 1399,چهارشنبه 31 ارديبهشت19:22
کد خبر : 74979 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

خوزستانی بیکار با لیسانس مدیریتامین - من فرزند جانباز آزاده ۲۵درصد هستم. ۲۵سالمه لیسانس مدیریت از استان خورستان بیکارم. از بس آزمون دادم. به والله خسته شدم و به نتیجه نرسیدم جز شرمندگی شرمساری چیزی برام تو این دنیا نمانده.

جلو خانواده فامیل واقعا از بیکاری رنج می برم. نمیدونم کجا برم دیگه به کدوم در بزنم؟ آخه این انصافه؟ من که چیز زیادی جز حقم نمی خوام. خواهشا" دست منو به یه جا بند کنید با زبون دوزه دارم ارتون دخیل و التماس می کنم. یا الله