تاریخ : 1399,پنجشنبه 01 خرداد11:58
کد خبر : 74984 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

پاسخ مسئولین چیست؟!علی اکبر - آیا مسئولی که به بندگان خدا جواب نمی دهد می تواند روز قیامت به خدا جواب دهد؟ قطعا" جوابی ندارد که بخواهد بدهد.

وزارت دفاعی که متولی امور رزمندگان می باشد دقیقا کجاست؟ چرا سند راهبردی رزمندگان اجرا نشد؟ چرا کارت ایثاری که سردار باقری حدود دو سال پیش گفت سه ماهه صادر می شود تا کنون سه سال از اون حرف میگذره و خبری نیست؟ چرا مقطع تحصیلی رزمندگان به جای سال 96 دولت، حیله گرانه از سال 98 اجرا نمود و حق بسیاری از رزمندگان پایمال شد و وزارت دفاع دَم برنیاورد؟

چرا رزمندگان وام مسکن به آن ها تعلق نمی گیرد؟ چرا وام ازدواج شامل فرزندان آنان نمی شود؟ چرا رزمندگان بامدرک کارشناسی نمی توانند اعاده به کارشوند؟ چرا تخفیف 30درصد شهریه دانشگاه ها درمورد فرزندان آنان اعمال نمی شود؟

و.....به نظر شما کسانی موارد فوق را جواب نمی دهند آیا پاسخی در محضر پروردگار دارند؟ ما روز قیامت از شما مطالبه حقمان می کنیم. والعاقبه للمتقین.