تاریخ : 1399,پنجشنبه 01 خرداد12:54
کد خبر : 74991 - سرویس خبری : عکس

استقبال از پیکر شهدای حادثه شناور کنارک نداجا/تصاویر


استقبال از پیکر شهدای حادثه شناور کنارک نداجا/تصاویر

عکس: منصوره عظیمی