تاریخ : 1399,شنبه 03 خرداد17:54
کد خبر : 75050 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

ما امنیت جانی نداریم!کاشفی - توروخدا یک نفر به داد ما خانواده های جانبازان اعصاب و روان باشه. واقعا دیگه نمی دونیم چی کار کنیم؟ کجا مراجعه کنیم؟ همسرم حال خوبی نداره و حاضر نیست دکتر روانپزشک هم بره ایشون بازنشسته نیروی زمینی ارتش هستن و ۱۱۰ماه منطقه بودند و کمیسیون پزشکی فقط ۱۰ درصد جانبازی براشون زدن.

هر وقت میگیم پیگیر بیماریتون باشید ومراجعه کنید میگن اگر پیگیری کنیم همین ۱۰ درصد رو هم باطل می کنند.

آخه این انصافه ما اصلا امنیت جانی نداریم. خدایا به دادمون برس که اینجا فریادرسی نیست