تاریخ : 1399,پنجشنبه 08 خرداد12:19
کد خبر : 75116 - سرویس خبری : متن ادبی

از خرمشهر تا نجف!


از خرمشهر تا نجف!

ما برای حفظِ ایران، جان به کف آماده ایم/ در رهِ قرآن و ایمان، با هدف آماده ایم

بیت اله نوریان

فاش نیوز  - ما برای حفظِ ایران، جان به کف آماده ایم

در رهِ قرآن و ایمان، با هدف آماده ایم

کُرد و تُرک و ترکمن، سُنی و شیعه جملگی
دست در دستان هم، ما صف به صف آماده ایم

صد هزاران جان شیرین، شد نثارِ کشورم
ما ز خرمشهر و مهران، تا نجف آماده ایم

عشق می ورزیم چون بر خاکِ پاکِ این وطن
در ره حفظ وطن ما با شَعَف آماده ایم

خاک را هرگز نمی بخشیم حتی ذره ای!
مرد و زن، پیر و جوان ما باشرف آماده ایم

بیت الله نوریان