تاریخ : 1399,پنجشنبه 15 خرداد13:03
کد خبر : 75278 - سرویس خبری : حوادث

مددی، شهید مدافع صنعت شدحوادث رکنا:

مصطفی مددی جوان برومند و خوش غیرت خیابان بداخشان کمالی در منطقه هفده تهران از نیروهای نوبت‌کار پالایشگاه نفت تهران هنگام خدمت در پالایشگاه در آتش سوخت و شهید مدافع صنعت نام گرفت.

 امروز «مصطفی مددی» نیروی نوبت‌کار و یکی از کارکنان قرارداد مدت موقت پالایشگاه نفت تهران به دلیل سوختگی ناشی از آتش‌سوزی واحد «ایزومریزاسیون» جان به جان آفرین تسلیم کرد.

لازم به توضیح است ؛ کارکنان عملیاتی و نوبت کار در شرایط کرونا چه در پالایشگاه تهران و چه در چهارگوشه صنعت نفت نه تنها کاهش ساعت کاری نداشته که حتی فشار کاری این عزیزان بیشتر هم شده است و متاسفانه دوربین و تریبونی هم وجود ندارد که خدمات این مدافعان تولید را به نمایش بگذارد.

لطفا مدیران صنعت نفت اقدامات انگیزشی را قبل از شهادت «مصطفی مددی»ها در دستور کار قرار بدهند.