تاریخ : 1399,شنبه 17 خرداد12:45
کد خبر : 75311 - سرویس خبری : اخبار

سلسله مطالبی در باره ناآرامی های آمریکا

نمی توانم نفس بکشم - هفتمین روز


نمی توانم نفس بکشم - هفتمین روز

رییس جمهوری آمریکا تهدید کرده است آنتی فا را به عنوان گروه های تروریستی طبقه بندی و برای سرکوب آنان از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد.

حشمت الله رضوی

ناآرامی های آمریکا

نمی توانم نفس بکشم -13

حشمت الله رضوی

ناآرامی ها در آمریکا وارد هفتمین روز شد. شب گذشته (دوشنبه شب) کریستین امانپور مجری شبکه سی ان ان با فرزند مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکا و یک فعال مدنی سیاهپوست جوان گفتگو کرد، سیاهانی از دو نسل متفاوت: فرزند مارتین لوترکینگ به عنوان نماینده نسل قدیمی تر و فعال مدنی جوان از نسل افرادی که این روزها در اعتراضات حضور پررنگی دارند.
اما در مورد دلیل ناآرامی های آمریکا همچنان دو نگرش وجود دارد.
 نخست این که تظاهرات ضد نژاد پرستی است. از این نگاه ناآرامی ها هدف کاملا تعریف شده و مشخصی را دنبال می کند و در پی اجرای عدالت و پایان دادن به رفتارهای تبعیض آمیز علیه سیاهان است.

اما نگاه دوم نگاه شخص رییس جمهوری آمریکا است. دونالد ترامپ که از سه روز پیش در مورد ناآرامی ها سکوت اختیار کرده بود، روز گذشته در محوطه کاخ سفید تظاهر کنندگان را به سرکوب نظامی تهدید کرد.

ترامپ گفت که به فرمانداران ایالت ها و شهردارها توصیه کرده است به تعداد کافی نیروهای گارد ملی را در خیابان ها به کارگیرند به نحوی که دولت بر شهرها مسلط باشد و هشدار داد که اگر شهر و یا ایالتی تدابیر کافی برای حافظت از زندگی و اموال مردم اتخاذ نکند، شخصا مداخله خواهد کرد.

اما نکته قابل توجه لحن ترامپ در مورد معترضین است. وی خشونت ها را اقدامات تروریستی داخلی توصیف کرد و یک بار دیگر گروه های چپ افراطی و ضد فاشیست، معروف به "آنتی فا"، را مسئول آن چه که "هرج و مرج" نامید، معرفی کرد.

رییس جمهوری آمریکا تهدید کرده است آنتی فا را به عنوان گروه های تروریستی طبقه بندی و برای سرکوب آنان از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد.

این تهدیدها در حالی است که منتقدان می گویند که ایالات متحده آمریکا فاقد هرگونه قانونی در مورد تروریسم داخلی است و علاوه بر این آنتی فا فاقد رهبری، سازمان، ساختار تعریف شده و عضویت است.

آنتی فا جنبش فعالانی است که از فلسفه و تاکتیک های یکسانی پیروی می کنند و از سال 2017 به طور پراکنده در برابر طرفداران جنبش برتری نژادی سفید پوستان و راست های افراطی گردهم آیی های برگزار کرده و به طور طبیعی در سیاست های نژاد پرستانه علیه سیاهان، در کنار آنان قرار می گیرند.

اما با وجود بازداشت صدها نفر در ناآرامی های اخیر در آمریکا تا کنون نامی از بازداشت فعالان آنتی فا به میان نیامده است هرچند شاید در روزهای آینده در مورد میزان نفوذ و تاثیر این جنبش در  ناآرامی ها بیشتر بشنویم.