تاریخ : 1399,سه شنبه 20 خرداد14:20
کد خبر : 75318 - سرویس خبری : اخبار

سلسله مطالبی در باره ناآرامی های آمریکا

نمی توانم نفس بکشم- یازدهمین روز


نمی توانم نفس بکشم- یازدهمین روز

یک نظر سنجی در آمریکا نشان می دهد تقریبا سه چهارم مردم این کشور معتقدند مرگ جورج فلوید سیاهیوست توسط پلیس سفید پوست آمریکا بیانگر معضل تبعیض نژادی است.

حشمت الله رضوی

ناآرامی های آمریکا
نمی توانم نفس بکشم-18

 

یک نظر سنجی در آمریکا نشان می دهد تقریبا سه چهارم مردم این کشور معتقدند مرگ جورج فلوید سیاهیوست توسط پلیس سفید پوست آمریکا بیانگر معضل تبعیض نژادی است.  
به این ترتیب در مقایسه با نظر سنجی مشابهی که شش سال پیش (2014) صورت گرفت افرادی که معتقدند این رویدادها نژاد پرستانه است، سی درصد افزایش یافته است.  
نظر سنجی سال 2014 چهار ماه پس از قتل مایکل براون، جوان 18 ساله سیاهپوست، و پنج ماه پس از قتل اریک گارنر، یک سیاهپوست دیگر توسط پلیس سفید پوست آمریکا، انجام شد.
در نظر سنجی 2014 حدود چهل و سه درصد آمریکایی ها گفتند که این قتل ها نشانه وجود مشکل بزرگتر تبعیض نژادی است در حالی که 51 درصد آن ها بر این باور بودند که قتل ها ربطی به نژادپرستی ندارد.   
اما در نظر سنجی جدید ای بی سی/ ایپسوس، تنها بیست و شش درصد افراد معتقد بودند که رویداد قتل جورج فلوید ربطی به نژاد پرستی ندارد.  
نظرسنجی نشان می دهد که همه احزاب و نژادها بر این باورند که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تبعیض نژادی گسترش یافته است و در این زمینه تقریبا همه جناح ها و گروه ها اتفاق نظر دارند که معمولا رویداد نادری است.
بر اساس نظر سنجی جدید، اکثر سفید پوستان، سیاه پوستان، دموکرات ها، جمهوریخواهان و مستقل ها هم رای هستند که قتل جورج فلوید بیانگر شکاف سیستماتیک علیه جوامع سیاهپوست است.
اکنون هفتاد درصد سفید پوستان، نود و چهار درصد سیاهپوستان، هفتاد و پنج درصد اسپانیایی تبارهای آمریکا، نود و دو درصد دموکرات ها ، پنجاه و پنج درصد جمهوریخواهان و هفتاد و یک درصد مستقل ها می گویند که قتل جورج فلوید نشانه رویداد سیستماتیک تبعیض نژادی است.
این در حالی است که در نظر سنجی سال 2014، شصت درصد سفیدها معتقد بودند که رویدادهای قتل دو سیاهپوست آمریکایی ربطی به مسائل نژادی ندارد. در آن نظر سنجی تنها هفتاد و پنج درصد سیاهان و پنجاه و یک درصد اسپانیایی تبارها معتقد بودند که قتل دو سیاهیوست بازتاباننده مشکلات عمیق تر تبعیض نژادی است.
همچنین بر اساس نظر سنجی ای بی سی/ ایپسوس شش نفر از هر ده آمریکایی، واکنش ترامپ را در مورد مدیدیت ویروس کرونا نامناسب ارزیابی می کنند.
در حال حاضر موارد تایید شده مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا به یک میلیون و نهصد هزار نفر رسیده و شمار جان باختگان بیماری کووید-19 از مرز 108 هزار نفر فراتر رفته است.

حشمت الله رضوی