تاریخ : 1399,یکشنبه 08 تير18:55
کد خبر : 75925 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

اطلاعات سهام دی خودمان را از کجا بگیریم؟!موضوع: سهام بانک دی

سلام. اینجانب جانباز و مادرشهید هردوحالت اشتغال بنیاد می باشیم
 در سامانه سیستم بنیاد شهید نام اینجانب و والده شهید جهت سهام موجود است؛ ولی در سیستم بانگ دی به عنوان سهامدارثبت نشده

خیلی پیگیرشدیم؛ تا حال نتیجه ای نگرفتیم و سال هاست که هم بنده و هم مادرم از سهام دی محروم هستیم؛ درحالیکه دوستانی که باهم فرم را پرکردیم سهامدار هستند و نام ما نیست.
خواستار پیگیری و اطلاع رسانی به متولیان امر بنیاد و بانگ دی هستیم تا از بلاتکلیفی بیرون آمده و به حق خودمان برسیم.
باتشکر از شما بزرگواران
جانباز و از طرف مادرشهید- رضا مهربان- گیلان