تاریخ : 1399,شنبه 11 مرداد11:45
کد خبر : 76639 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

ترجیح دادم به جبهه کمک کنما_ن ایثارگر بسیجی و جانباز ۱۰٪ - خدمت مسئولین و دست اندرکاران عزیز، گله دارم از همتون گله دارم. زمانی که جنگ شد بنده ۱۴ سال بیشتر نداشتم سه بار اقدام کردم به جبهه بروم که برگرداندنم، تا اینکه با دست کاری شناسنامه و بزرگ کردن سنم رفتم جبهه، تمام حقوقی که از حضور در جبهه به من میدادن همه را جهت کمک به جبهه می دادم.

 حتی خدمت سربازی را هم داوطلبانه در ۱۸ سالگی رفتم کردستان در سپاه،  که ۱۸ ماه از خدمتم را به صورت داوطلبانه در کردستان بودم که چندبار در دوران بسیجی و خدمت سربازی مجروح شدم که الان چند ترکش در بدنم هست و موج گرفتگی هم دارم و جانباز۱۰٪ هستم که شبانه روز چند عدد قرص اعصاب می‌خوام.

من باب مثال حقوق ۲۵ ماه خدمتم سی و هشت، نه هزار تومن شد که ۵۰ هزار تومن کردم و دادم کمک به جبهه، که در همان زمان در بهترین مکان شهر مغازه هایی بود که قیمتش ۹۰ هزار تومان بود که الان آن مغازه ها بیش از ۲۰ میلیارد قیمت دارد.

البته اینها چیزی جز وظیفه نبوده و همه این مطالب را با استناد به مدرک معتبر می گویم، اما الان که مستاجرم و بیکار و دختر دم بخت دارم و هیچ درآمدی به جز اندک مبلغی که از بابت طرح ۱۵ رمضان می گیریم ندارم، از مسئولین تقاضا دارم کمکی به ما بکنند.

باتشکر