تاریخ : 1399,سه شنبه 25 شهريور16:56
کد خبر : 77658 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

بنیاد کرج! این جانباز کمک می خواهد!محسن رستمی - جناب آقای اوحدی همرزم و جانباز عزیز. بنده جانباز 45درصد هستم و تاکنون هیچ مبلغی بابت جانبازی دریافت نکردم و دارای یه همسر فلج ویه فرزند پسر بیکار می باشم. خیلی از جانبازان صد میلیون یا70 میلیون دریافت کردن و ماشین و خیلی چیزهای دیگه.اینقدر اومدم بنیاد اعتراص درصد یا چیزهای دیگه کردم خسته شدم.

از این سهام هم هیچ سردر نمیارم.باحال خرابم مسافر کشی می کنم. لطفا شما به داد من و همسر معلولم رسیدگی بفرمایید.خسته و درمانده از همه جا هستم.لطفا رسیدگی بفرمایید. شماره پرونده591ج بنیاد کرج.

باتشکر فراوان.