تاریخ : 1399,شنبه 29 شهريور17:42
کد خبر : 77701 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

عدم واگذاری مسکن در بندر ماهشهر!احمد داودی - اینجانب جانباز و رزمنده دوران جنگ اکنون بازنشسته و ساکن در منازل اداره بندر واقع در کوی طالقانی بندر ماهشهر هستم.

باتوجه به اذن مقام رهبری نسبت به واگذاری منازل سازمانی طبق تبصره ماده ۵ ایثارگران جانبازان و خانواده های شهدا به آنها فروخته شود، متاسفانه دفتر حقوقی اداره کل بندر بازهم متاسفانه بی توجهی به دستور مقام معظم رهبری (مدظله) با گرفتن حکم تخلیه و ایجاد وحشت برای خانواده های یادگاران دفاع دوران مقدس می نمایند، و دستبند انداختن به دست یکی از جانبازان اقدام نموده اند.

انصافا" درد ما را به آخرین دفاع ما به رهبر عزیزمان برسانید تا ان شالله کسی نتواند به ارزش های انقلاب کم کم به این روش صدمه بزند.

نگرفتن دستورمقام رهبری