تاریخ : 1399,سه شنبه 22 مهر22:01
کد خبر : 78226 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

بنیاد کهکیلویه توجه!محمدعلی - اینجانب فرزند بازنشسته ناجا و جانباز متوفی بنیاد شهید باتوجه به اینکه مرحوم پدرم در بیمارستان ام آر آی شیراز بر اثر ضایعه پوستی پشت گردن و ریوی ناشی از شیمیایی فوت نموده است لذا تاکنون پرونده توجیهی و غیرمنطقی از سوی مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمد که بدون مشاوره و کمیسیون در زمان قبل فوت حق مرحوم رو تضییع نمودند.

  لذا از آن مقام محترم استدعا دارم با توجه به مدارک و مستندات شیمیایی مرحوم و سابقه حضور در مناطق عملیاتی شمال غرب و جنوب غرب ازسال 1356 لغایت 1367 جنگ تحمیلی دفاع مقدس که در سوابق خدمتی مشارالیه موجود بوده پرونده مرحوم به درستی در کمیسیون بررسی نمایند. چه بسا که در سال 1387 قائم مقام محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران سردار انصاری به ریاست کمیسیون پزشکی مرقوم نمودند، مجروح جنگی رو که متعاقب عفونت ریوی اعلام نمودید با اینکه مدارک شیمیایی داشته اند. لذا با دقت کامل در مورد پرونده بررسی و اقدام گردد.

لذا مستدعی ست نهایت همکاری معمول گردد. باتشکر