تاریخ : 1399,یکشنبه 27 مهر14:05
کد خبر : 78232 - سرویس خبری : باغ بهشت

به یاد سردار شهید "محمود جشن مریم"فاش نیوز - سردار شهید «محمود جشن مریم» در سال 1341 از پدر و مادر ایرانی در یک خانواده مذهبی در کشور عراق به دنیا امد. بدلیل اختلافاتی که بین ایران و عراق صورت گرفت بسیاری از خانواده های ایرانی از کشور عراق رانده شدند وبه کشور عزیزمان ایران برگشتند.

محمود جشن مریم در سال 1350 به همراه خانواده پس از بازگشت در شهر اهواز ساکن شدند. با شروع جنگ تحمیلی ودر سن 17 سالگی در همان روزهای اول جنگ به جمع نیروهای جنگ های نامنظم شهید چمران ملحق شد.

مدتی بعد از حظور فعال و مستمردر جبهه های سوسنگرد و با رشادتها وشجاعتی که از خود نشان دادخیلی زود به سمت فرمانده گردان انتخاب شد.در مدت حضورش در جنگهای نامنظم بیشتر به ماموریت های شناسایی از مواضع بعثی مشغول بود.در اکثر شناسایی ها با پوشیدن لباس های جیش الشعبی ارتش عراق وبا توجه به تسلط به زبان ولهجه عراقی کارش را انجام میداد.

محمود بعضی وقتها این کارها را یا به تنهایی یا در مواردی تعدادی از بچه های رزمنده را به همراه خود می برد شهید محمد رجبی مسئول محوردهلاویه تعریف میکرد با جشن مریم به شناسایی رفته و در فاصله 20 متری خاکریز عراقی ها زیر تیربار دوشکای دشمن داخل چاله خمپاره ای خوابیده بود .محمود جشن مریم از کنار ما دور شدواز محلی دیگر داخل خاکریز عراقی ها واز پشت تیر بارچی عراقی بالا امد .

سر صحبت را با تیربارچی عراقی باز کرد.بعد از مدتی به پشت خاکریز رفته و از محل دیگری به سمت نیروهای خودمان برگشت. باشهادت دکتر چمران همچنان در جبهه های سوسنگرد به همراه یکی از برادر هایش )محسن( باقی ماند. در این مدت دو بار مجروح شد. بعد از شهادت دکتر چمران در جبهه سوسنگرد 3 گردان از نیروهای چمران باقی مانده بودند)گردان ماهینی-جشن مریم –مصلح( با تشکیل تیپ کربلا به فرماندهی سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی شیر مرد جبهه های جنوب این سه گردان در تیپ کربلا که اکثرا بچه های اصفهان بودند ادغام شدند. با شروع عملیات طریق القدس محمود جشن مریم علاوه بر سمتش مسئول گروهان غواصی وکارهای شناسایی در آب را نیز بعهده داشت.

طبق روایت فرمانده اش سردار قربانی در اکثر موارد جشن مریم و نیروهایش را گردان نفوذی وقبل از گردان های خط شکن قرار میداد تا راه را برای گردان های خط شکن هموار کنند. گردانهای عمل کننده در عملیات طریق القدس در یکی از محورهای لشکر 25 کربلا برعهده )ماهینی – محمود جشن مریم-اسحاق عساکره وقاسم سلیمانی(بود.

در روز جمعه اول مرداد سال 61 مرحله چهارم عملیات رمضان گردان ها به فرماندهی جشن مریم – اصغری خواه-مصلح وعاصی زاده دو باره نیروها وتجهیزات دشمن را بشدت منهدم کردند وبرگشتند در این مرحله محمود جشن مریم به شهادت رسید.شهادت او من راخیلی ناراحت کردچون تمام وجودش حماسه وشجاعت بودواز فرمانده هان خوب لشکرمان بود.

قسمتی از روایت سرتیپ مرتضی قربانی فرمانده لشکر 25 کربلا. کتاب تاریخ شفاهی دفاع مقدس جلد اول در مسیر پیروزی.

از افتخارات خانواده این شهید والا مقام نشان فتح است که فرمانده لشکر 25 کربلا برادر پاسدار سرتیپ مرتضی قربانی از طرف مقام معظم رهبری به ایشان اهدا نمود.

سال 60 رزمندگان جنگ های نامنظم. شهید محمود جشن مریم.

دهلاویه- شهید محمود جشن مریم

محل دفن این شهید بزرگوار گلزار شهدای اهواز