تاریخ : 1399,پنجشنبه 24 مهر14:05
کد خبر : 78250 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

آیا جانبازی جرم است؟!محمد -  یکی از دوستان می‌گفت در جنگ ویتنام یک نفر با قایق در آمریکا مهمات می رساند به کشتی. اصلا در جنگ هم نبود. ولی بعد از جنگ کلی برایش امتیاز قایل شدند.

حال در کشور مهد شهیدان اگر جانبازان زیر 25 درصد کمترین خدمات را بخواهند جرم است؟ مسلما جانبازان بالای 25 درصد باید بیشتر هم بهره ببرند و این حق‌شان است؛ ولی نه اینکه جانباز زیر 25 درصد در حد زنده ماندن فقط بتواند نفس بکشد.

باید حداقل‌ها را برای زندگی داشته باشد؛ مانند حداقل حقوق و یا بیمه‌ی دندان‌پزشکی و عینک... چطور کارمندان دولت کم‌ترین حقوقشان 3 میلیون است ولی یک جانباز باید 1 میلیون باشد؟

چطور یک کارمند دولت دارای بیمه‌ی کامل درمانی و دندان‌پزشکی است ولی جانباز فاقد بیمه‌ی دندانپزشکی است و اگر دندانش خراب شد باید بکشد؟

چطور یک جانباز وقتی می‌رود به داروخانه‌های طرف قرارداد با بیمه‌ی دی به دروغ به او می‌گویند دارو تمام شده؟ چرا که بیمه دی بدترین حساب و کتاب را باهاشان دارد؛ ولی بیمه‌ی کارمندان دولت بهترین و کامل‌ترین بیمه است.

چرا کارمندان دولت از انواع وام‌ها با کمترین سود بهره می‌برند ولی جانبازان این امتیاز را ندارند؟ نمایندگان محترم مجلس باید همانطور که کمترین حقوق را برای جانبازان در نظر گرفتند، یک بیمه‌ی حداقلی که شامل دندان و عینک هم بشود، برای تمام جانبازان و خانواده‌ی دردمند آنها در نظر بگیرند؛ چون بحث نبود بودجه را وقتی باورمان می‌شود که هیچ کارمند و مدیری بالای 2 میلیون حقوق نگیرد.