تاریخ : 1399,شنبه 26 مهر16:06
کد خبر : 78272 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

نیاز به معافی پسر دارم!حسن اسحاقیان - متولد ۴۶هستم. دارای همسر و سه فرزند یک پسر و دو دختر ازسال هفتاد تا الان مستاجر هستم. از ناحیه زانوهایم زمان خدمت وقتی رفته بودیم با ایفا از مریوان مهمات که همه اش گلوله های آرپی چی بود، داخل صندوق من عقب زیر چادر روی صندوق ها بودم یک مرتبه وضعیت قرمز شد و آن راننده چنان حرکت کرد که من صدبار از جعبه ها جدا و دوباره محکم برمی گشتم سر جام. هرچه هم مراجعه کردم که پیگیر پرونده ام بشوم، گفتند گم شده و محلی بهم نگذاشتند.

مورد دوم زمستان برف سنگینی بارید که سوله های مهمات ریزش کرد فرمانده ما را مجبور کرد تو آن سرما با دست گل ها را بیاریم بیرون که کف دست منا شیشه پاره کرد درست بخیه نکردند دو تا از انگشتان من بی حس می باشد که آن را هم پیگیر شدم محلی بهم نگذاشتن.

مورد سوم تابستان تو آن هوای گرم اطراف زاغه های مهمات آتش گرفت با هر بدبختی بود آتش را مهار کردیم ولی یک زنبور زرد بزرگ داخل گوش من را گاز گرفت که سه روز هیچی متوجه نمی شدم و هنوزم سردرد آن زمان را با خودم حمل می کنم بازم پیگیر شدم و محلم بهم نگذاشتن. واگذارشان کردم به خدا ....

من بیست ماه ونه روز سابقه جبهه دارم به اضافه ۱۴روز اضافه خدمت مراحل ماده ۸۷ را انجام داده ام. قادر به کار کردن نیستم نیاز مبرم به کارت جانبازی دارم تا پسر را معاف کنم که خرجی رسان خانه باشد. اگر مسلمانی و انسانیت هست دست من حقیر را بگیرید.

ممنون شما هستم.