تاریخ : 1399,شنبه 24 آبان16:53
کد خبر : 78820 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

زندگی جانباز ۲۰% و حقوق ۸۰۰ تومنی!همسر جانباز - من همسر یک جانباز بیست درصدی هستم و چندین سال است با مشکلات ایشان آشنایی دارم. متاسفانه در حق این جانبازان خیلی کم لطفی شده. حقوقی که برای اینها در نظر گرفتن واقعاً بی ارزش است. الان چه کسی میتونه با هشتصد تومن زندگی کنه؟

 چند سال حتی عیدی برای ما ندادند در حالی که همسر من به خاطر بیماری هایی که داره توان کار کردن رو هم نداره. گوش هاش کم شنوا شده. بدنش ناراحته. واقعا گناه ما چیه؟ با این حقوق چطوری می شود زندگی کرد؟ چرا فداکاری های این جانبازان رو فراموش کردین؟ جواب خدا رو چه جوری خواهید داد؟ واقعاً خودتان هم این اندازه حقوق می گیرین؟ پس روزی جواب اینها رو پیش خدا خواهید داد.

منتظر اون روز باشید اون روز نزدیک هست. دیدار ما به قیامت در حق ما خیلی ظلم کردین.