تاریخ : 1399,دوشنبه 26 آبان18:13
کد خبر : 78878 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

بنیاد خرم آباد! منتظر احرازمفرامرز محمدی فرد - سال ۶۳، ۱۵ ساله بودم و خیلی ریزه میزه! سه روز تمام در زیر بارانی سیل آسا برای جلب ترحم مسئولین مربوطه  ،ر‌وبروی پنجره ثبت نام رزمنده ها ایستادم و خیس باران خورده! آنقدر لرزیدم و گریه کنان مظلوم نمایی کردم تا دل مسئولین ثبت نام را بدست آوردم و به جبهه رفتم! در پنج عملیات برون مرزی وجند عملیات پاکسازی کردستان خودمان شرکت کرده ام!

 شکر خداوند منان را که توفیقم عنایت نمود که پیش از پنجاه ماه به صورت بسیجی و پاسدار افتخاری در این راه خاکسار درگاه شهدا باشم! در عملیات کربلای چهار مجروح شده و در بیمارستان تابع شهید بقایی اهواز چند هفته ای بستری بوده ام که مدرک پذیرش و بستری شدنم موجود می باشد !سال ۸۷ پرونده ای در بنیاد شهید خرم آباد تشکیل دادم و صورت سانحه ای هم به آن ضمیمه نمودم! ده ها نفر با استحقاقی کمتر از من نتیجه گرفتند ولی پرونده ی این حقیر را به دلایل واهی_ با وجود قانونی به نام تبصره پنجم به بایگانی راکت فرستادند! 

 اما با توجه به ماده ۸۷ دوباره مدارکم را به ایثارگران سپاه تحویل داده که خوشبختانه مجروحیت اینجانب مورد تایید کمیسیون عالی نیرو های مسلح قرا گرفت که پرونده درحال حاضر در انتظار احراز در بنیاد شهید خرم آباد به سر می برد!

 متاسفانه چند ماهی ست که مسئولین مربوطه به بهانه کرونا همچنان مرا در انتظار دوران پساکرونا بلاتکلیف رها نموده اند! در حاضر در آموزش و پرورش ۲۷ سال خدمتم و ۵۲ سال هم سن دارم و طبیعت بچه های جنگ هم با عمری طولانی همخوانی ندارد دیگر نمی دانم اگر در این سال های آخر خدمت واین چند سال باقی مانده ی عمرمان از مزایای درصد جانبازی محروم باشیم پس کی به دردمان می خورد؟