تاریخ : 1399,شنبه 01 آذر13:28
کد خبر : 78956 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

باقیمانده خدمت ۱ ارتشی چه شد؟!مجید کریمی - من جانباز و آزاده هستم. بعد از بازگشت از اسارت دوباره کار خودم رو در ارتش نیروی زمینی چون درجه دار بودم. شروع کردم هرچی تلاش کردم و خدمت مثمر ثمر واقع نشد. مدت مدیدی در بیمارستان اعصاب و روان بستری و دست آخر برای معالجه ام شوک الکتریکی تجویز و دریافت کردم که چندین جلسه شوک الکتریکی گرفتم حالم بدتر از قبل بود و در جریان امور نبودم. از طرفی فشار کار در ارتش و از طرفی بیماری اعصاب روان و از طرفی شرایط سخت زندگی دست به دست هم داده بودند تا در یک کمیسیون پزشکی بعد از ترخیص از بیمارستان اعصاب روان ۵۰۶ ارتش رای به بازنشستگی من از خدمت در ارتش دادند.

 من از همه جا بی خبر نمی دانستم که رای کمیسیون بعد از اینهمه تحمل سختی و رنج برای خاتمه دادن به سختی های من نیست  زیرا با بیست و دو سال خدمت و بیست دو روز حقوق و مزایا بازنشسته شده ام. من که سالم و بعد از معاینات پرشکی به استخدام ارتش درآمده بودم، حالا بعد از تحمل جنگ و اسارت و ادامه خدمت، چرا باقیمانده خدمتم را ارفاق خدمتی و یا به صورت اشتغال منو بازنشسته نکرده اند؟ چرا ماده و بندی که این حقوق را به من بداد را برایم منظور نکرده اند!

چرا؟ مگر من با نظریه پزشکان معالجم بازنشسته نشدم و علت را ناشی از دوران اسارت قبول کرده اند که به خاطر تحمل اسارت، ناراحتی اعصاب و روان پیدا کرده ام ولی در بازنشستگی من تاثیری نداشته است. الان هم با بیست و دو روز حقوق بازنشستگی زندگی می کنم و کسی نیست که از حقوق ما دفاع کند!