تاریخ : 1399,دوشنبه 03 آذر13:11
کد خبر : 79009 - سرویس خبری : خانواده شهدا

پدر سردار شهید «علی‌اصغر صفرخانی» دار فانی را وداع گفتحاج «علی‌اکبر صفرخانی» رزمنده دوران دفاع مقدس و پدر سردار شهید «علی‌اصغر صفرخانی» دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهید خود پیوست.