تاریخ : 1399,دوشنبه 10 آذر13:35
کد خبر : 79057 - سرویس خبری : کارشناس حقوقی

ایثارگران بدانند

چرا صندوق ذخیره ایثارگران را تشکیل نمی دهید؟فاش نیوز - به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت از طریق تامین اندوخته بنا به درخواست هریک از مستخدمین شاغل اعم از رسمی، ثابت و پیمانی وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی، به دولت اجازه داده می شود حساب سپرده ثابت خاصی تحت عنوان حساب پس انداز سهم مستخدم نزد یکی از بانک ها به نام او  افتتاح و همه ماهه  برابر ۳۵ درصد حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به عنوان پس انداز سهم مستخدم از دریافتی او کسر و به حساب مزبور واریز کند.

ضمناً هر ماه برابر صد درصد  پس‌انداز هر مستخدم از محل اعتبارات کارکنان دستگاه مربوط حسب مورد به عنوان سهم دولت یا شرکت دولتی به  حساب جداگانه ای که به نام مستخدم افتتاح خواهد شد واریز نماید.  کلیه دستگاه‌ها موظفند سهم خود را در بودجه سالانه برای این منظور پیش بینی نمایند. سود علی الحساب متعلق به حساب سهم مستخدم و سهم دولت مربوط به هر کدام از حساب ها بایستی به همان حساب واریز گردد.

موجودی این حساب ها در زمان اشتغال مستخدم غیر قابل برداشت خواهد بود. کلیه موجودی حساب های مذکور اعم از وجوه و سود حاصل از آنها به هنگام بازنشستگی، بازخریدی و از کار افتادگی یا خروج از خدمت به دلایل دیگر به طور یکجا  به آنان پرداخت می‌شود و در صورت فوت مستخدم بین وراث قانونی آنان تقسیم خواهد  شد.  این قانون به عنوان قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت از ابتدای سال ۷۷ اجرایی شده  و در ماده ۹ آن به شهدا، جانبازان از کار افتاده کلی و آزادگان از کار افتاده کلی اشاره و آنان را مشمول این قانون دانسته است. 

مانعی که تا قبل از تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در خصوص اجرای این قانون برای ایثارگران وجود داشت، برداشتی بود که آن را منحصر به مشمولین قانون  حالت اشتغال در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی می‌دانست و اجرای آن را برای مشمولین قانون حالت اشتغال حقوق بگیر بنیاد  موجه نمی‌دانست.
با تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بر  تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران تاکید شد.

ماده ۴۷ این قانون بیان می‌دارد: دولت مکلف است  همه سال مبلغی را به منظور کمک به صندوق ذخیره ایثارگران که توسط بنیاد تشکیل خواهد شد، در بودجه سالانه بنیاد پیش بینی نماید. برابر این ماده قانونی بنیاد مکلف بوده  نسبت به تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران و دریافت کمک های دولتی در بودجه سالانه اقدام نماید.

حدود ۸ سال از تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می گذرد ولی تاکنون کوچک‌ترین اقدامی در خصوص تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران از سوی متولیان آن انجام نپذیرفته است. اگر قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مجوز افتتاح حساب را برای مشمولین قانون حالت اشتغال دستگاه‌های دولتی پیش بینی کرده بود در ماده ۴۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران برای عموم ایثارگران پیش بینی شده است و در تشکیل آن بنیاد موظف است منافع عموم ایثارگران را در آن پیش‌بینی کند.

اما سوالی که اکنون می توان از متولیان امر پرسید این است که چرا تاکنون نسبت به تشکیل این صندوق اهتمام نداشته اند و در این مدت طولانی چه پاسخی برای حقوق تضییع شده ایثارگران دارند؟  با شرایطی که در تشکیل صندوق های ذخیره وجود دارد موجودی این صندوق می‌توانست پشتوانه مناسبی برای ایثارگران باشد. 

نمایندگان مجلس به دلیل وظیفه ای که برای نظارت بر قوانین مصوب مجلس دارند، از دولت سوال کنند که چرا تا به حال این صندوق تشکیل نشده است ؟  رئیس  جمهور اعلام کرد، مطالبات ایثارگران تا پایان این دولت پرداخت می‌شود. آیا تعهداتی که نسبت به این صندوق داشته‌اند جزو مطالبات جامعه ایثارگری محسوب می شود ؟ آیا دولت به تعهدات خود در این زمینه که طی سال‌های گذشته عمل نشده است اقدام خواهد کرد ؟  یا این قانون هم مانند سایر قوانین ایثارگری  به بوته فراموشی سپرده خواهد شد.

| یوسف مجتهد