تاریخ : 1399,پنجشنبه 06 آذر16:35
کد خبر : 79070 - سرویس خبری : فرهنگ و هنر

بدحجابی، آهنگ نامآنوس و رعشه آور!


بدحجابی، آهنگ نامآنوس و رعشه آور!

اینگونه ظلم به زن‌ها مضاعف می‌شود و حیثیت و ناموس زنان در مقابل دیدگان مردان ناآگاه و بی‌سواد و هیز چوب حراج می‌خورد...

داریوش احمدرضا بهمنیار - تو ای زن ایرانی، ای دخت نو باوه ایران، تو جواهرِ ارزشمندی هستی که در تنها مملکت شیعه جهان زندگی می کنی، تو مانند دُری در صدف هستی، تو گوهر نایابی هستی که فقط در پوشش و حجاب مادری خود می توانی محفوظ و سربلند بمانی و خواهی ماند.

هر زنی دوست دارد تا در تملُکِ روح یک مرد واقعی باشد، و هر گاه این اتفاق محقق شود زن از زن بودنش لذت می‌برد، زنان با حجاب، تافته جدا بافته ای هستند که می‌توانند مانع از نگاه مردان به خود شوند، در چنین حالتی است که مردها هم اگر بتوانند بیش از یک زن اختیار کنند، اما آنها فقط همین زنان را دوست دارند، این زنان با حجاب، که تافتهِ جدابافته ای هستند، می‌توانند مانع از نگاه شوهر خود به زنان دیگر شوند، و تساوی حقوق زن و مرد اینچنین می‌تواند به مرحله عمل در آید، و گرنه قوانین اجتماعی همه برای نقض شدن نوشته می‌شوند، و فمنیسم هم جز همین قوانین است.

به زبانی ساده تر زن همچون آینه‌ای است که با حجاب و عفافِ خود، می‌تواند مرد را غیر مستقیم وادارد که اگر بیشتر آن آینه را تمیز کند نتیجتاً، بهتر می‌تواند خودش را در آینه ببیند، و بهتر می‌تواند روح همسر خود را با عشق و راستی و پاکی اخلاق، و محبت های مردانه با معنویات زندگی سیراب کند.

 همیشه در همه ممالک اسلامی و حتی در همه ادیان دیگر همواره شبه روشنفکران منفعت‌طلبی وجود داشته اند که بر نادانی و ناآگاهی بعضی زنان برای بی‌حجاب شدن دامن زده اند و امروزه با رسانه‌های جهنمی خود و خصوصاً در فضای مجازی تبلیغ می‌کنند که برای رفع ظلم و محرومیت از زن‌ها باید زنان بی‌حجاب شوند و از بند اسارت حجاب آزاد شوند و مثل ما پیشرفت کنند.

ولی این صحیح نیست چون این طوری ظلم به زن‌ها مضاعف می‌شود و حیثیت و ناموس زنان در مقابل دیدگان مردان ناآگاه و بی‌سواد و هیز چوب حراج می‌خورد، مگر آن زنی که بی‌حجاب می‌شود، دیگر به او ظلم نمی‌شود؟ مگر در اروپا و آمریکا که مهد بی‌حجابی است زنان مورد ظلم مردان قرار نمی‌گیرند؟ مگر زنان در جامعه فساد زده غربی و فرهنگ منحط و مبتذل غرب کتک نمی‌خورند و شخصیت آنها بازیچه مردان هوس باز قرار نمی‌گیرد؟

 به راستی آیا برای والا نگاه داشتن مقام و شخصیت زنانِ یک جامعه باید آنان را بی‌حجاب کرد؟ مگر نمی‌شود حجاب داشت و درس خواند و پیشرفت و مهارت پیدا کرد؟ در توجیه غلط بی‌حجابی برای آزادی زنان نباید تاریخ را تحریف کرد، مملکت ما را علم و صنعت و بصیرت پیش می‌برد نه تقلید از غربی‌ها توسط بعضی زنانی که مانند مقلدها، فرهنگ بی‌حجابی، مد گرایی، سکس و هزاران فرهنگ منحط و مبتذل دیگر غرب را تقلید می‌کنند.

اساسا مسئله پوشش زنان در فرهنگ ایرانیان باستان بوده و خیلی از مورخین معتقدند و ثابت می‌کنند که مردم ایران به دلیل هم‌خونی اعتقاداتشان با دین مبین اسلام به سهولت اسلام آورده اند و زنان ایرانی قبل از اسلام هم پوشیده بوده اند؛ دوران هخامنشیان، اشکانیان که آن دوران اصلا بحث اسلام هم نبوده است.

تمام ادیان الهی اعم از مسیحیت، یهود، زرتشت و غیره برای زن پوشش تعیین کردند و تنها دینی هم که به این نکته توجه ویژه اسلام است که نه تنها این امیال را نفی نکرده بلکه تایید هم کرده است منتهی در حریم خانه و برای همسر چرا که طبیعت زن، طبیعت طنازی و خودآرائی است.

اکثریت بد حجاب ها و بی حجاب هایی که در ایران خواهان بی حجاب هستند همان بچه ها و نوادگان کشف حجاب رضاحانی در سال1314 شمسی هستند

ولی در غرب زن به یک کالای تحریک آمیز در همه نوع آن تبدیل شده است آن هم برای امیال برتری طلبانه و هوس بازانه بعضی مردها، در حقیقت بی‌حجابی و بد حجابی توی جمهوری اسلامی ایران درست مثل یک آهنگ نامآنوس و رعشه آور می‌ماند.

 اکثریت بدحجاب ها و بی‌حجاب هایی که در ایران خواهان بی‌حجابی هستند، همان بچه ها و نوادگان کشف حجاب رضاحانی در سال 1314 شمسی هستند که با زور تفنگ چادر را از سر زنان کشیدند و پسر خائنش محمدرضا پهلوی آن را گسترش داد و اینک عده بسیار کمی از زنان بی‌حجاب و بد حجاب که ته مانده کشف حجاب رضاخانی هستند، در مقابل اکثریت زنان با حجاب ایران قرار گرفته اند.

در حالی که در همه ممالک قانون اساسی میثاق بین دولت و مردم است و بدون این میثاق، امنیت و آرامش برگزار نمی‌شود و طبق قانون اساسی دولت  سوگند خورده که از حجاب پاسداری کند و از دین اسلام و مذهب شیعه پاسداری و حفاظت کند.

 ولی دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی اش از آزاد بودن حجاب می گفت تا رای بدحجاب ها را جذب کند در حالی که امروز هیچ مسلمانی چه شیعه و چه سنی در داخل و خارج از ایران با حجاب مخالف نیستند چرا که رعایت حجاب واجب است و دستور خداوند است. نباید عده ای اقلیت بدحجاب و بی‌حجاب، عقاید اکثریت زنان با حجاب را به بازی بگیرند و در تنها مملکت شیعه جهان به بدحجابی و پوشیدن لباس های چندش آور بپردازند.