تاریخ : 1399,پنجشنبه 06 آذر18:35
کد خبر : 79110 - سرویس خبری : مقاومت اسلامی

آخرین دلنوشته شهیده مدافع سلامت:

خدایا شهادت را از من دریغ مدارخدایا همه ما را ببخش و از سر تقصیرات ناخواسته ما بگذر؛ خدایا سایه شوم کرونا بردار، خدایا بساط خدمت ما را اگر صلاح می‌دانی طوری دیگر بیاری و اگر لیاقت شهادت داشتیم دریغ مدار...

شهیده مدافع سلامت: خدایا شهادت را از من دریغ مدار

عصر امروز چهارشنبه یکی از متخصصان به نام در حوزه الکتروفیزیولوژی به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داد.

شهیده دکتر رضوان نورمند چالشتری، چند روز قبل درحالی که تازه وارد بیمارستان شده بود دلنوشته یا وصیت‌نامه‌ای نوشته و در آن از خداوند طلب شهادت کرده بود؛ متن این دلنوشته که از طریق یکی از همکارانش به تحریریه این رسانه رسیده است در زیر آمده است؛
درحالی وظیفه نوشتن و طلب حلالیت دست داد که دیگر توان صحبت هم ندارم؛ نیمه شب پنجشنبه در حال سیر در برزخ، به طرز فقط، معجزه آسایی با وضعیت پره شوک وارد هاجرشدم.

اگر نبود تلاش پزشک اورژانس، پرسنل و دکترخسروی عزیز و دکتر شمسی‌پور بزرگوار، اینجا نبودم تا قبل از sd فرصت حلالیت از تمام اساتید، دانشجویان عزیز که شرمنده آنهام، همکارانم، مسؤولین دانشگاه که با الطاف و تنگناهای بسیار از غیبت و عدم حضور و فشارهای متعدد شرایط خوبی برایم فراهم آوردند، آندسته از همکارانم که لطف بی‌دریغشان در مراکز قضایی شامل حالم شد.

اما همکاران و اساتیدی که لطفشان بی‌دریغ بود و از خدا سلامتشان را خواهانم، همچون دکترمردانی بزرگوار، خانم دکتر حبیبی، دکتر رحمانی برادر بزرگوار و سایر همکاران از همه حلالیت می‌طلبم.

پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت...

خدایا همه ما را ببخش و از سر تقصیرات ناخواسته ما بگذر؛ خدایا سایه شوم کرونا بردار، خدایا بساط خدمت ما را اگر صلاح می‌دانی طوری دیگر بیاری و اگر لیاقت شهادت داشتیم دریغ مدار...